Ödesåret 1809. Hur Sveriges historia kunde ha blivit annorlunda.

Projektet är en kontrafaktisk analys av 1808-1809 års händelser med tre empiriska delprojekt:

  1. Finska kriget
  2. Avsättningen av Gustav IV Adolf
  3. 1809 års regeringsform

Kontrafaktisk analys ansågs länge ovetenskaplig. Märkta av den spekulativa historieskrivningen förelade sig historikerna att undersöka vad som verkligen hade hänt, ingenting annat. Statskunskapen har en annan doktrinhistoria. På samma sätt som historikerna främst kritiserat spekulationen, vänder sig statsvetarna mot determinismen. Historien är inte ödesbestämd. Det kunde ja blivit annorlunda. Framför allt söker jag visa hur defaitismen höll Sverige i ett järngrepp år 1809 och hur den kunde ha övervunnits.


Projektledare: Leif Lewin, statsvetenskapliga institutionen

Forskningsperiod: 2020–2021

Leif Lewin

skytteansk professor i vältalighet och statskunskap 72. emer. vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Leif.Lewin[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3412
Senast uppdaterad: 2023-01-17