Omstridda val och gatans politik. En jämförelse av protestkoalitioner i Afrika söder om Sahara

Syftet med här projektet är att undersöka när och varför protester mot manipulerande av politiska val i auktoritär riktning leder till sammanhållna koalitioner och hur det påverkar rörelsernas förmåga att uppnå sina mål.

Under de senaste två decennierna har antalet elektorala autokratier blivit fler. Begreppet åsyftar politiskt styre som varken är demokratiskt eller fullt ut auktoritärt. I sådana system försöker sittande regeringar ofta manipulera ramverken för politiska val för att behålla makten, något som möts av motstånd från proteströrelser. Denna dynamik förekommer i många länder på den afrikanska kontinenten. Protesternas utfall varierar dock avsevärt. Det här projektet analyserar dessa skillnader i protesternas effekter genom att jämföra proteströrelser i fyra länder: Burkina Faso, Burundi, Kenya och Uganda.

Projektet kommer att undersöka hur proteströrelsernas dynamik och förmåga påverkats av två huvudsakliga faktorer: dels hur historiska konfliktlinjer i dessa samhällen har format politiska partier och intresseorganisationer med erfarenhet av kollektiv organisering, dels hur, givet dessa historiska förutsättningar, proteströrelsernas ledarskap har använt sig av organisatoriska och diskursiva resurser för att överbrygga inre motsättningar och skapa enande budskap och krav.

- Trots den tilltagande förekomsten i Afrika av både auktoritärt manipulerade politiska val och protester mot detta så är den viktiga frågan om proteströrelsernas dynamik och förmåga påfallande outforskad, särskilt ur ett jämförande perspektiv, säger projektledaren Anders Sjögren.


Projektledare: Anders Sjögren (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2020–2024

Finansiering: 4 425 340 kr från Vetenskapsrådet

Forskargrupp

Anders Sjögren

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
anders.sjogren[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3488

Jesper Bjarnesen

Seniorforskare vid Nordiska Afrikainstitutet (fristående från Uppsala universitet)

E-post:
jesper.bjarnesen[AT-tecken]nai.uu.se
Telefon:
018-471 5292
Mobiltelefon:
070-1679692

Seniorforskare vid Nordiska Afrikainstitutet (fristående från Uppsala universitet), Forskningsenhet

Mobiltelefon:
070-1679692
Senast uppdaterad: 2022-11-23