Pippiparadoxen och statsindividualismen

En kvantitativ och kvalitativ undersökning av svensk individualism ur ett jämförande perspektiv

Pippi Långstrump förkroppsligar på många vis idén om total individuell frihet. Samtidigt gör hon det mot bakgrund av den påfallande ordning och trygghet som erbjuds av de lydiga grannbarnen, Tommy och Annika, liksom den berömda kappsäcken med guldpengar. Pippi förkroppsligar därmed vad som framstår som en paradox: Å ena sidan anses svenskar ofta vara starkt individualistiska och frihetstörstande. Å andra sidan föredrar de samtidigt kollektiva lösningar, i form av en stark välfärdsstat, och ger uttryck för en anmärkningsvärd konformism vad gäller livsstil, fritid och t.o.m. klädval.

Det här forskningsprojektet försöker förstå denna "Pippiparadox" genom den teoretiska ramen som kallas för "statsindividualismen". Enligt denna teori är svenskar rationalistiska individualister som förväntar sig att välfärdsstaten befriar dem från beroende av familj och bekanta. Som teori är statsindividualismen lovande på många sätt, men den har ännu inte testats grundligt på samtida attityddata. Detta projekt tar därmed för första gången ett bredare grepp på studiet av individualistiska attityder och deras konsekvenser för välfärdsstaten i det samtida Sverige. Projektet genomförs i samarbete med historikern Lars Trägårdh på Ersta Sköndal högskola. Hur samspelar individualismen med konformismen och kollektivismen i Sverige idag? Och vad är det för slags frihet och oberoende, mer exakt, som många svenskar eftersträvar?


Projektledare: Gina Gustavsson (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2018–2022

Finansiering: 1 665 000 kr i juniorforskarbidrag från Forte

Gina Gustavsson

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Gina.Gustavsson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3349
Senast uppdaterad: 2022-11-23