Politisk påverkan på ekonomisk och politisk konkurrens i Sverige: En mikrodataanalys av lokalpolitiker, företag och upphandlingar

Det behövs mer kunskap kring om och hur personliga band mellan företag och politiker i Sverige kan leda till snedvriden konkurrens. I detta projekt tar vi fasta på att eventuella utbyten av tjänster mellan politiker och företag skulle kunna påverka både ekonomisk konkurrens och politisk konkurrens parallellt.

Vi planerar därför att undersöka både om personliga band mellan ett företag och lokalpolitiker gör att företaget presterar bättre ekonomiskt, samt om företag med kopplingar till lokalpolitiker är mer benägna att fatta beslut som kan gynna dessa politiker inför ett jämnt val.

För att undersöka dessa frågor planerar vi att analysera registerdata om lokalpolitiker, deras familjerelationer och företagskopplingar, företagens ekonomi, samt upphandlingar. Att kombinera mikronivådata på dessa olika områden har inte gjorts förut.

- Sverige betraktas ofta som ett av de minst korrupta länderna i världen, men just offentlig upphandling pekas all oftare ut som ett särskilt riskområde även här. Vi hoppas att våra studier kan ge nya policyrelevanta insikter om hur samspelet mellan företagsledare, politiker och deras familjer tar sig uttryck sig i landet, säger projektledaren Axel Cronert.


Projektledare: Axel Cronert

Period: 2024-2027

Finansiering: 4 731 000 kr från Vetenskapsrådet

Forskargrupp

Axel Cronert, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Pär Nyman, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

Axel Cronert

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
axel.cronert[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3376
Senast uppdaterad: 2024-02-05