Sexuellt maktmissbruk: Åtgärder mot sextortion i Tanzania

Sextortion innebär att en person missbrukar sin maktposition för att få tillgång till en sexuell tjänst i utbyte mot en tjänst eller förmån som hen har möjlighet att bevilja eller undanhålla i kraft av sin position (Eldén et al. 2020). "Betyg mot sex" är bara ett exempel på sextortion, där en lärare kräver en sexuell tjänst av en elev i utbyte mot betyg eller provresultat. Detta forskningsprojekt, som leds av Elin Bjarnegård, studerar implementeringen av policy mot sextortion.

– Även om fall av sextortion är vanliga runt om i världen blir de ofta inte uppmärksammande eller hanterade, säger projektledaren Elin Bjarnegård. Vi tror att detta beror på att sextortion inte helt passar in i definitionen av vare sig korruption eller könsbaserat våld. Det är därför det är så viktigt att specifikt belysa fenomenet sextortion.

Sextortion äger rum i gränslandet mellan korruption och könsrelaterat våld. Precis som korruption innebär sextortion maktmissbruk för personlig vinning, men valutan i den korrupta transaktionen är sex. Precis som med könsbaserat våld innebär sextortion påtvingade sexuella handlingar som möjliggörs av ojämlika könsnormer, men den transaktionella aspekten gör frågan om samtycke otydlig.

Teoretiskt kommer projektet att demonstrera implikationerna av sex som valuta i korrupta transaktioner. Empiriskt kommer projektet att undersöka hur man kan vidta åtgärder mot sextortion i ett utvecklingsprojekt. Med en definition av sextortion som betonar maktmissbruk och könsnormer, ska projektet närstudera en policyformulering och –implementering av policy mot sextortion i en icke-statlig organisation som arbetar med vuxenutbildning i Tanzania.


Projektledare: Elin Bjarnegård (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2022–2025

Finansiering: 4 498 579 kr från Vetenskapsrådet (Utvecklingsforskning)

Elin Bjarnegård

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Elin.Bjarnegard[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 1691

Forskargrupp

Elin Bjarnegård, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Åsa Eldén, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Dolores Calvo, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Silje Lundgren, Institutionen för Tema, Linköpings universitet

Senast uppdaterad: 2022-02-11