Skattepraktik i Afrika Söder om Sahara

Skatteindrivning är centralt för statens kapacitet och legitimitet. Varför medborgarna tycker det är meningsfullt att betala skatt har dock fått ytterst lite uppmärksamhet, än mindre hur den vardagliga praktiken av att betala skatt ser ut i utvecklingsländer. För att förstå skatteviljan behöver vi förstå skattepraktiken: hur ser transaktionen ut; när sker den; var sker den; hur sker den; vem är inblandad? Skatteviljan är dock ett stort problem i utvecklingsländer, och särskilt i Afrika söder om Sahara. Samtidigt som dessa länder behöver minska sitt beroende av bistånd behöver de också öka statens intäkter för att kunna hantera framtidens utmaningar såsom klimatförändringar, fattigdom, bristande utbildning och ställa om till en hållbar utveckling. Skatter behövs för att bygga starka stater som kan förse sina medborgare med den hjälp och välfärd de behöver.

- Skatteforskning är dock inte på dagordningen när statsbyggnad i Afrika eller den afrikanska medborgaren studeras. Att rösta och att betala skatt är självklara medborgarhandlingar, men medborgaren som väljare har fått mer uppmärksamhet än medborgaren som skattebetalare, säger projektledaren Johanna Söderström. I det här projektet utgår vi från medborgarnas egna upplevelser i ett försök att förstå skatteefterlevnad snarare än skatteflykt


Projektledare: Johanna Söderström (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2017-01-01–2020-12-31

Finansiering: 3 300 000 kr från Vetenskapsrådet 

Johanna Söderström

Universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Soderstrom[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2793
Senast uppdaterad: 2022-11-23