Skolstrejk för klimatet - en undersökning om skolelevernas klimataktivism

Den här projekt undersöker skolelevernas klimataktivism. Vilka deltar i strejkerna och representerar de befolkningen i allmänhet? Vad drivs de av för motiv och vilka lösningar förordar de? Hur mobiliseras deltagarna? Hur förändras protesternas omfattning och karaktär över tid?

Med sin skolstrejk den 20 augusti 2018 initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Den 15 mars i år organiserade kampanjen vad som tycks vara historiens hittills största globalt koordinerade ungdomsprotest, med manifestationer i nästan 2000 städer världen över. Detta fenomen väcker många frågor om medborgarnas engagemang för ett hållbart samhälle: Hur mobiliserades deltagarna och vad motiverade dem att delta, vilka är de, vad vill de förändra och på vilka sätt engagerar de sig i klimatfrågan? Vissa menar också att protesterna ger uttryck för en generationskonflikt mellan barn/ungdomar och vuxna i klimatfrågan, där de unga anses ha ett större egenintresse i att åstadkomma substantiella samhällsomställningar för att bromsa den globala uppvärmningen. Att en stor del av deltagarna tillhör en samhällsgrupp med jämförelsevis begränsade möjligheter att göra sin röst hörd understryker vikten av att få  kunskap om egenskaper och åsikter hos protestdeltagarna som grupp, bortom enskilda uttolkares och talespersoners påståenden. Projektet bygger vidare på en samordnad ofinansierad enkätutdelning till deltagare i klimatprotester den 15 mars 2019 i tio europeiska länder. Syftet är att fortsätta samla in och analysera data om klimatprotester i Sverige för att öka kunskapen om klimatrörelsens utveckling medan den fortfarande är aktiv, samt observera dess hållbarhet.


Projektledare: Katrin Uba (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 1 maj–31 december 2019

Finansiering: 1 057 615 kr från Formas                      

Katrin Uba

Universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Katrin.Uba[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3302

FORSKARGRUPP

Katrin Uba, docent i statsvetenskap, Uppsala och Tartu universitet

Joost de Moor, forskare i statsvetenskap, Stockholms universitet 

Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet   

Magnus Wennerhag, professor i sociologi, Södertörns högskola  

Senast uppdaterad: 2022-11-23