Vad är problemet med demokratin idag? Intervjuer med medborgare i Sverige och USA

Polarisering och förbittring präglar mycket av den politiska debatten i västerländska demokratier idag. I projektet ”Förbittringens politik” undersöker Johanna Söderström och Markus Holdo vilka erfarenheter och förutsättningar som formar medborgares åsikter om hur deras politiska system fungerar.

Ett växande antal medborgare är missnöjda med hur deras politiska system fungerar och ifrågasätter hur demokratiskt det egentligen är. De känner att politiska ledare ignorerar viktiga problem och avfärdar deras intressen och att medierna domineras av en elits snäva perspektiv. I detta projekt intervjuar Johanna Söderström och Markus Holdo medborgare som deltar i politiska diskussioner på nätet. Syftet är att lära sig mer om de erfarenheter och förutsättningar som format deras perspektiv och åsikter. För kunna jämföra mellan länder genomförs studien i både Sverige och USA.

Johanna Söderström och Markus Holdo har tidigare forskat om olika aspekter av politisk legitimitet och demokrati. Söderström har nyligen publicerat en bok (Living Politics After War), om krigsveteraners erfarenheter i flera länder, bland annat USA. Holdo har forskat om varför människor inte litar på politiska ledare och om argument för en levande landsbygd i svensk politisk debatt. I detta projekt använder de livshistorieintervjuer för att lära sig mer om människor som bidrar till debatter om demokratins problem idag.


Projektledare: Johanna Söderström (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2019–2023

Finansiering: 4 130 000 kr från Forte

Forskargrupp

Johanna Söderström

Universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Soderstrom[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2793

Markus Holdo

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
Markus.Holdo[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3330

Forskare i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
markus.holdo[AT-tecken]ibf.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-09-01