Tillitens mekanismer: medborgare och samhällsinstitutioner i tre utsatta bostadsområden

Det här projektet undersöker förutsättningarna att skapa tillit genom dialog mellan de boende och samhällsinstitutioner i utsatta områden. Studien bidrar till kunskap som är viktig för att skapa ett inkluderande samhälle där människor, oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk status kan lita på att få ett respektfullt bemötande från andra och av samhällsinstitutioner och rättvisa möjligheter att bidra till förbättringar i sina bostadsområden och i samhället.

Tidigare forskning visar att: (1) kollektivt handlande för att förbättra livsvillkor kräver tillit, (2) inkluderande deltagande generar tillit och (3) urban segregation och marginalisering underminerar inkluderande deltagande och tillitsskapande och medför särskilda svårigheter att generera kollektivt handlande som kan förbättra villkoren. Projektet undersöker hur människors tillit kan återvinnas under just sådana ogynnsamma förhållanden. Att skapa förtroende i utsatta områden kräver uppmärksamhet på detaljerna i inramningen och det praktiska utförandet av arbetet att skapa tillit.

Detta projekt undersöker tillitsskapande i relation till fyra lokalt verksamma institutioner – skolan, polisen, socialtjänsten och allmännyttiga bostadsföretag – i tre bostadsområden: Husby, Rosengård och Gårdsten. Genom kvalitativa intervjuer, observationer, dokumentanalyser och enkäter identifieras generaliserbara tillits- och misstroende-mekanismer. Utifrån tidigare forskning fokuserar vi särskilt på fyra aspekter: (1) inkludering av relevanta erfarenheter, (2) erkännande av tidigare orättvisor, (3) förmågan att belysa och diskutera alla inblandades intressen, liksom intressekonflikter, och (4) förmågan att kombinera möjligheter att hålla varandra ansvariga gentemot gemensamma normer med relativt oberoende av beslutsfattare som riskerar att dominera och förvränga deltagarnas utbyten. Vi rekonstruerar de lokala mekanismer för tillit och misstroende som förklarar olika utfall.


Projektledare: Markus Holdo (statsvetenskapliga institutionen)

Period: 2018–2021

Finansiering: 3 830 000 kr från Forte

Markus Holdo

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare; Affilierade

E-post:
Markus.Holdo[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 3330

Forskare i statskunskap vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
markus.holdo[AT-tecken]ibf.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-23