Uppsala talar - om tiggeri

Vem vill delta i politiska diskussioner och när, var och hur sker det deliberativa samtalet?

UPPSALA TALAR om tiggeri

Medborgardialog för särskilt
inbjudna medborgare

Under tre dagar i januari och februari har ett 60-tal utvalda uppsalabor fått ta del av utförlig information och möjlighet att diskutera frågor som rör de särskilt utsatta EU-medborgare som tigger på Uppsalas gator. Uppsalabornas slutsatser har därefter sammanställts i en rapport som sedan överlämnas till en representant för kommunstyrelsens ordförande. Syftet med rapporten ”Medborgarnas åtgärdsförslag för att hantera tiggeriproblematiken” är att förmedla ett medborgarperspektiv på tiggerifrågan till politiker och beslutshavare. 

Dessa frågor har diskuterats:
  • Vad är problemet med EU-medborgare som tigger?
  • Vem har ansvaret för EU-medborgare som tigger i vårt närområde?
  • Vad bör vi göra för att förbättra situationen i Uppsala?

Samtalen under Medborgardialogen har skett gruppvis och varvats med information från personer som är väl insatta i frågan, samt personer som har stort inflytande på EU-medborgare dagliga liv. Exempel på personer som bjudits in för att tala är politiker, representanter från ideella sektorn, myndighets­utövare inom till exempel polis och socialtjänst och andra experter. Namnen på de experter som deltog hittar du i början av rapporten.

Medborgardialogen är ett sätt att låta politiker få veta vad medborgarna tycker om en viktig samhällsfråga, efter det att medborgarna har fått möjlighet att verkligen sätta sig in i frågan.

Medborgardialogen är också en del av ett större forskningsprojekt om deliberativ demokratiteori. 

Senast uppdaterad: 2022-11-23