Pedagogiskt forskningsprojekt vid statsvetenskapliga institutionen

uppsats- och handledningsutfall vid Uppsala universitet

I detta forskningsprojekt genomför vi en empirisk studie av hur uppsatshandledning påverkar viktiga resultat för studenterna (såsom betyg, hur lång tid det tar att bli klar, djuplärande och vetenskaplig nyfikenhet). Vilken handledning ger bäst resultat för studenten? Resultaten kommer att bidra till pedagogisk  utveckling vid institutionen, och även bidra till forskningspublikationer om framgångsfaktorer för handledning. 

Ett stort tack till alla studenter som deltog i enkäten. Vi har nu genomfört utlottningen av biobiljetter och alla vinnare har kontaktats och fått sina biobiljetter.

Kontakta oss gärna om du har frågor om projektet: pedagogicalproject@statsvet.uu.se

Pedagogiskt forskningsprojekt om uppsats- och handledningsutfall vid Uppsala universitet

Att skriva en uppsats är det avslutande och allra viktigaste momentet i en statsvetares utbildning vid universitetet. Det som studenten lärt sig under grundutbildningens alla kurser i ämnet ska i uppsatsskrivandet flätas samman till ett hantverk. Studenten ska med visst stöd av sin handledare formulera en spännande fråga och hitta vägar att ge den ett vetenskapligt välgrundat svar. För institutionen och dess olika lärarlag blir studenternas sätt att klara uppsatsskrivandets olika moment också ett mått på hur väl undervisningen fungerar överlag.

Inbjudan att delta i projektet skickas till de studenter som under perioden 2017-2021 har varit registrerade på en uppsatskurs vid statsvetenskapliga institutionen. Genom att delta kan våra studenter påverka hur vi på institutionen jobbar med handledning och bidra till vårt pedagogiska utvecklingsarbete. Enkäten ställer frågor om studenternas erfarenheter av att skriva uppsats och få uppsatshandledning vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Vi riktar oss både till studenter som är klara med sina uppsatser, och till dem som har påbörjat uppsatsen och haft minst två möten med sin handledare, men ännu inte skrivit klart. De inbjudna studenterna har fått en e-post med länk för att delta i studien.

Mer information om projektet och studenternas rättigheter som deltagare i studien beskrivs i vår information till forskningspersoner


Period: Projektet pågår under 2021 och 2022.

Studien har granskats av Etikprövningsmyndigheten (2021-06534-01).

Forskargrupp

Johanna Söderström

Universitetslektor docent vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
Johanna.Soderstrom[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2793

Moa Mårtensson

Forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Forskare och lärare

E-post:
moa.martensson[AT-tecken]statsvet.uu.se
Telefon:
018-471 2799
Mobiltelefon:
070-7796462
Senast uppdaterad: 2023-01-17