Varsel om stridsåtgärd

Om projektet

Vem varslar om stridsåtgärd?

Det här projektet syftar till att undersöka en viktig del av den svenska löneförhandlingsprocessen, nämligen varsel om stridsåtgärder. Enligt svensk lag måste ett varsel om stridsåtgärd läggas innan arbetsmarknadens parter får starta strejk eller lockout, men de flesta varsel leder inte till arbetsinställelse. Varsel utgör ett påtryckningsmedel som kan användas i förhandlingssituationen när parterna nått ett dödläge och kan således betraktas som en typ av konflikt mellan arbetsmarknadens parter som skiljer sig från den vedertagna förståelsen av konflikt, nämligen arbetsinställelse. Vi hävdar att idag när arbetsinställelser är ovanliga har varsel blivit ett bättre mått på arbetsmarknadskonflikter men forskare har hittills inte systematiskt undersökt vilken roll varsel spelar i kollektivavtalsförhandlingar.

Läs mer om projektetVarsel om stridsåtgärd Pilotföreningen

Senast uppdaterad: 2022-11-23