Varsel om stridsåtgärd: ett nytt mått på arbetsmarknadskonflikt

Detta projekt undersöker vem, när och varför man lägger varsel, samt konsekvenserna av varsel i Sverige. Vi samlar in information om samtliga varsel om stridsåtgärd som lagts under tidsperioden (1980-2020), som inkluderar en period med många arbetsinställelser (1980-talet) och en period med få (1990-2000-talen). För att kunna undersöka orsaker och konsekvenser av varsel kommer det omfattande materialet om varsel kombineras med information från utvalda kollektivavtal, samt relevanta data om arbetslöshet, inflation och löneutveckling.

Projektet lämnar viktiga teoretiska och Varsel om stridsåtgärd pappersempiriska bidrag till arbetsmarknadsforskningen genom att: 1) behandla varsel som ett alternativ till strejk och därmed problematisera vad en arbetsmarknadskonflikt är; 2) för första gången tillgängliggöra empiriskt data om varsel i Sverige under en längre tidsperiod; 3) beskriva hur kollektivavtalsförhandlingar går till, vilka sektorer som använder varsel, vad man strider om och hur detta förändrats över tid. Våra resultat nyanserar inte bara den vedertagna bilden av den ”fredliga svenska arbetsmarknaden” men öppnar även för kommande jämförande studier om maktbalansen på arbetsmarknaden.


Projektledare: Jenny Jansson (statsvetenskapliga institutionen)

Finansiering: 3 930 000 kr från Forte

För mer information kontakta: Jenny Jansson 
E-post: jenny.jansson@statsvet.uu.se


Senast uppdaterad: 2021-12-14