Publikationer

Här finner ni projektets publikationer.

  • Jansson, Jenny, Uba, Katrin, "Actors Behind Contention Over the Welfare State in the 1980s", in Hill, Helena & Brink Pinto, Andrés (eds.) Social Movements in 1980s Sweden: Contention in the Welfare State. Palgrave Macmillan: Cham. 27-53 2023.

  • Jansson, Jenny, Uba, Katrin,"Trade unions’ protest cycles in Sweden 1980–2020", in Jesper Jørgensen & Flemming Mikkelsen (eds.) Trade Union Activism in the Nordic Countries since 1900 , Palgrave Macmillan Cham, 2023.

  • Jansson, Jenny, Uba, Katrin, "Varsel: hur, varför och vem varslar om stridsåtgärd i löneförhandlingar?", Arbetarhistoria nr 169, 2019.
Senast uppdaterad: 2024-01-22