400 år av statsvetenskap i Uppsala: Jubileumsceremoni

  • Datum: –16.45
  • Plats: Universitetsaulan
  • Webbsida
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen och Skytteanska stiftelsen
  • Kontaktperson: Erik Runn
  • Akademisk högtid

Ceremoni i universitetshusets aula för att fira 400 år av statsvetenskap i Uppsala genom Johan Skyttes donation till Uppsala universitet för att instifta en professor i vältalighet och statskunskap. Alla är varmt välkomna, ingen anmälan krävs.

Den 1 oktober 2022 är det exakt 400 år sedan Johan Skytte donerade mark och egendom till Uppsala universitet för att instifta en professor i vältalighet och statskunskap. För att fira fyra sekel av statskunskap i Uppsala annordnas en högtidlig ceremoni i universitets aula. Programmet består av en föreläsning, ett panelsamtal samt musikunderhållning. Föreläsningen ges av den nuvarande Skytteanska professorn Li Bennich-Björkman. Li modererar även panelsamtalet tillsammans med sin kollega professor Joakim Palme. Paneldeltagarna är de tre senaste mottagarna av det Skytteanska priset: Robert E. Goodin, David D. Laitin och Peter J. Katzenstein.

Senast uppdaterad: 2022-06-16