400 år av statsvetenskap i Uppsala

Den första oktober 2022 firar Uppsala universitet och statsvetenskapliga institutionen 400 år av statsvetenskap i Uppsala. För att uppmärksamma detta planeras flertalet evenemang som sträcker sig från våren 2022 till våren 2023.

Under ett år arrangeras gästföreläsningar, seminarier, symposier och en jubileumsceremoni  på själva jubileumsdagen den 1 oktober 2022. Se alla evenemang i jubileumskalendariet 

Johan Skyttes andra donationsbrev daterat 1 oktober 1622

Institutionens historia

År 1622 donerade Johan Skytte – då rektor vid Uppsala universitet – mark och egendom till universitet. Europa var i krig och Sverige var en av kontinentens militära stormakter. Johan Skytte insåg att Sverige kommer att behöva en helt ny klass av tjänstemän utbildade i förhandling och vältalighet för att befästa sin nyvunna plats på den politiska kartan i Europa. Hans betydande donation finansierade en ny professorsstol som skulle göra detta möjligt.

I sitt donationsbrev föreskrev Skytte att den nya professorsstolen skulle vara en i "Eloquentiae et Politices" [latin: vältalighet och politik], tre århundraden före statsvetenskapens framväxt som en självständig akademisk disciplin. Idag anses Johan Skytte-stolen vara den äldsta, fortfarande aktiva professuren i statsvetenskap i världen och har innehafts av en oavbruten rad av 21 sittande tjänstemän. De skytteanska professorernas säte, Skytteanum, är ett av Uppsalas landmärken. Dess centrala läge – i hjärtat av staden, är en levande påminnelse om statsvetenskapens centrala roll i stadens historia.

Under århundradena har en livfull statsvetenskaplig institution utvecklats runt professuren. Institutionen är ett välrenommerat centrum som täcker alla underdiscipliner av statsvetenskap och en av de mest erkända statsvetenskapliga institutionerna i norra Europa. Institutionens forskare får ofta motta offentliga forskningsanslag och den producerade forskningen återfinns i disciplinens mest prestigefyllda tidskrifter. Institutionen har idag dessutom populära utbildningar på kandidat-, master-, och forskarnivå samt ett stort alumnnätverk.

Skytteanska priset

År 1994 instiftade den Skytteanska stiftelsen – som förvaltar Johan Skyttes donation – det Skytteanska priset i statsvetenskap för att ytterligare föreviga Johan Skyttes arv som en av de banbrytande mecenaterna för studier av politik. Priset, som belönar de viktigaste bidragen till statsvetenskap, har på kort tid erhållit ett högt anseende i internationella statsvetenskapliga  kretsar. Idag anses det Skytteanska priset av många som den statsvetenskapliga motsvarigheten till Nobelpriset.

Senast uppdaterad: 2023-02-03