Offentlig politik och förvaltning

Inom disciplinen offentlig politik och förvaltning studeras den offentliga förvaltningens organisering och arbetssätt, samt hur sakpolitik utformas och förändras.

Offentlig politik och förvaltning

Hur går det till när politiken går från idé till lagförslag och vilka aktörer deltar i processen? Hur styr man så att implementeringen av politiska beslut faktiskt leder till de önskade resultaten?

Disciplinen offentlig politik och förvaltning tar sin utgångspunkt i att förvaltningens organisering har betydelse för sakpolitiken. Den offentliga förvaltningen studeras ofta med ett fokus på förvaltningspolitiska verktyg så som organisering, bemanning, finansiering, och reglering. Studiet av sakpolitik, till exempel skol-, försvars- eller miljöpolitik, kan ha sin utgångspunkt i den offentliga förvaltningens organisering och arbetssätt. Det kan också fokusera på andra faktorer som påverkar hur sakpolitik initieras, formuleras och implementeras och kan omfatta offentliga, privata och ideella aktörer.

Forskningen inom offentlig politik och förvaltning som bedrivs vid institutionen rör en rad olika frågor. Just nu forskar vi på institutionen om exempelvis myndighetsstyrning, granskning, privatisering och juridifiering. Det forskas även om olika sakpolitiska program, bland annat med fokus på expertstyre, klimatpolitik och reformer av den svenska välfärdsstaten.

Kontakt

För information om seminarier och projekt: papp@statsvet.uu.se

Senast uppdaterad: 2023-11-17