PRESSMEDDELANDE: Våld mot kvinnliga politiker stör demokratin

2023-10-30

Majoriteten av kvinnor och män som har höga politiska uppdrag utsätts för våld varje år, och framstående kvinnliga politiker utsätts allra mest. 

Sandra Håkansson har studerat våld mot politiker och de demokratiska konsekvenserna av att kvinnliga representater utsätts för våld i högre utsträckning än sina manliga kollegor.  

Läs hela pressmeddelandet om Sandra Håkanssons avhandling här 

Last modified: 2023-09-27