Olle Folke får Assar Lindbäck-medaljen

2023-11-30

Olle Folke får tillsammans med Johanna Rickne Assar Lindbeck-medaljen 2023. 

Medaljen tilldelas professorerna Olle Folke och Johanna Rickne för deras nydanande forskning om jämställdhet och politisk ekonomi. Priset hedrar Assar Lindbecks mångskiftande och banbrytande nationalekonomiska forskningsinsatser och utdelas vartannat år till i Sverige verksam forskare under 45 år som gett ett signifikant bidrag till ekonomiskt tänkande och ekonomisk kunskap.

Läs pressmeddelande med prismotivering här

Last modified: 2023-09-27