Democracy under duress: how to defend and revitalize it?

2022-04-19

Vad utgör det största hotet mot demokratin, och hur kan den bäst försvaras och utvecklas? 

Välkomna till ett offentligt evenemang i Humanistiska teatern där vi kommer att ta upp dessa frågor med hjälp av tre framstående forskare på området: Sheri Berman, Jan-Werner Müller och Nadia Urbinati. Ordförande är Jenny Andersson och inledande kommentarer ges av Sofia Näsström.     

Läs mer och anmäl dig senast den 9 maj


Evenemanget arrangeras av Sofia Näsström/Marianne & Marcus Wallenbergprojektet "Demokratiskt självförsvar", CIRCUS och forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning.       

Senast uppdaterad: 2023-09-27