Stig Brewitz startar stiftelsen "Anne-Marie Åkerlunds minne vid Uppsala universitet".

2022-06-16

Stig Brewitz har donerat en miljon kronor för att starta stiftelsen "Anne-Marie Åkerlunds minne vid Uppsala universitet".

– Jag vill i Anne-Marie Åkerlunds namn skänka en tanke till kommande studenter och forskare genom att belöna och uppmuntra via stipendier. Förhoppningsvis kan donationen också stimulera andra personer att göra liknande donationer, säger Stig Brewitz.

Stig Brewitz har arbetat 44 år vid statsvetenskapliga institutionen, han gick formellt i pension 2013 men är fortfarande aktiv som senioruniversitetsadjunkt vid institutionen.

Stiftelsen bär Stig Brewitz frus namn som också arbetade många år vid Uppsala universitet inom pedagogik och lärarutbildning. Både Anne-Marie Åkerlund och Stig Brewitz fick själva stipendier under sina studieår.

Stipendier inom utbildningsvetenskap

Stiftelsen ska belöna studenter och forskare inom fakulteten för utbildningsvetenskaper. Studenter som "röjer talang för framgångsrik forskning" respektive framgångsrika forskare som nyligen disputerat kan få stipendier.

– Vi är ytterst tacksamma för att Stig Brewitz valt att göra en generös donation som grund för en stiftelse till sin fru Anne-Marie Åkerlunds minne. Anne-Marie var en uppskattad kollega och lärare. Det är hedrande att vi anförtrotts ansvaret för att genom stiftelsen hjälpa till att uppmuntra lovande studenter och unga forskare inom utbildningsområdet, säger Esbjörn Larsson, dekan för fakulteten för utbildningsvetenskaper.

Senast uppdaterad: 2022-12-15