Utbildningsminister Anna Ekström besökte statsvetenskapliga institutionen

2022-08-16

Under sitt besök i Uppsala träffade Anna Ekström lärare och doktorander vid statsvetenskapliga institutionen. Över en långlunch bakom den blå dörren på Gamla Torget diskuterade de viktiga utbildnings- och forskningsfrågor.

Anna Ekström i samtal med Jonas Larsson Taghizadeh. På bilden syns också P-O Öberg och Pär Zätterberg.

De frågor som statsvetenskapliga institutionens forskare tog upp rörde till exempel det nya regelverket kring etikprövning som de ansåg hota den fria forskningen och skapa en ohållbar arbetssituation för forskare i allmänhen och doktorander, som har kort om tid, i synnerhet. Det blev också en diskussion om studentpengens fördelning över vetenskapsområdena och ett förslag från institutionen om att universitet och högskolar fördelar denna utifrån en initial fördelning där all utbildning får lika mycket.

Lärare och doktorander vid statsvetenskapliga instituionen diskuterar med utbildningsminister Anna Ekström

Forskarna tog också upp sin oro över hur profilering av högskolorna kan leda till negativ styrning av forskningsutvecklingen samt arbetsvillkoren för nyutexaminerade forskare. Utbildningsministern kom inte med något "valfläsk" till svar men visade ett tydligt engagemang för utbildnings- och forskningsfrågor och uppskattade den initierade diskussionen samt de nya infallsvinklar som hon fick med sig

- Jag tycker att det var otroligt intressant, säger Anna Ekström, Jag är van vid att att sitta ner och diskutera med universitetslärare, forskare och doktorander men jag är inte van vid att diskutera med universitetslärare, forskare och doktorander som har styrningsfrågor och forskningsfrågor och etikfrågor som sina expertområden. Så jag har lärt mig massor. Det var otroligt givande och väldigt väldigt roligt. Ämnesområdena som togs upp idag är inte nya, det är de frågor som brukar komma upp, men jag tycker att jämfört med hur det brukar vara så fick jag väldigt initierade och välmotiverade och framförallt lite nya infallsvinklar på de här områdena.

Professor Shirin Ahlbäck Öberg i samtal med doktorand Anton Ahlén.

En av de medverkande vad professor Shirin Ahlbäck Öberg som säger

- Jag tycker att det var mycket värdefullt att från ”verkstadsgolvet” kunna förmedla vilka problem som undervisning och forskning på universitetet idag dras med. Det var ett gott samtal där vi kanske inte tyckte lika i alla frågor men där utbytet av erfarenheter och synpunkter ändå kan leda framåt. Jag uppskattar utbildningsministerns uppriktiga intresse.

Senast uppdaterad: 2022-12-15