Charles Parker ny professor

2022-09-01

Charles Parker har tillträtt som ny professor i statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hela institutionen gratulerar varmast!

Charles Parker Foto Mikael Wallerstedt

Charles Parkers forskning fokuserar på ledarskap vid FN:s klimattoppmöten, framgångar och misslyckanden vid krishantering, och huruvida större samhällskriser kan bidra till verkningsfulla politiska åtgärder.

Charles Parker tillträdde som professor den 1 juli 2022.

Läs mer om Charles Parker här.

Senast uppdaterad: 2022-12-15