Jenny Jansson och Katrin Uba tilldelas Hartmanns stipendium 2022

2022-11-14

Hartmanns stipendium 2022 har tilldelats två forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Jenny Jansson och Katrin Uba.

Stipendiet tilldelas Jenny Jansson och Katrin Uba för att ”med sinne för modern politisk kommunikation på ett innovativt vis ha fångat den roll som sociala medier spelar för nutidens fackföreningar och deras information och försök att påverka”. De båda har, i stipendiets anda, gemensamt studerat hur moderna media, så kallade sociala medier, påverkar fackliga föreningars aktiviteter.

I ett unikt arbete har de samlat in material om fackliga föreningars aktiviteter på nätet, kodat detta material samt därur upprättat en databas, ett arkiv, Digifacket som är tillgängligt och öppet för andra forskare. Studien involverar såväl kvantitativa som kvalitativa inslag, och har utmynnat i boken Trade Unions on Youtube. Online Revitalization in Sweden (Palgrave Pivot, 2019, Open Access). Jenny Jansson och Katrin Uba delar på 100.000 SEK. 

 Läs mer om Jenny Jansson

Läs mer om Katrin Uba

Senast uppdaterad: 2022-12-15