Ny doktorandtjänst i statskunskap kopplad till ESSG

2022-11-23

​Tjänsten är kopplad till forskningskonsortiet European Social Science Genetics Network (ESSGN) och forskningsprojektet The genetics of life course outcomes: Leveraging new methods to advance social-science genomics.

ESSGN utgörs av en grupp forskare inom demografi, ekonomi, epidemiologi, genetik, statsvetenskap, psykologi, sociologi och statistik som alla har ett gemensamt intresse för det tvärvetenskapliga fältet samhällsvetenskaplig genetik. Ett huvudsyfte inom detta forskningsfält är att införliva genetisk information för att förbättra våra svar på traditionella samhällsvetenskapliga frågor, t.ex. om ojämlikhetens ursprung, diskussionen om ”arv kontra miljö” och i vilken utsträckning samspelet mellan miljöer och gener har betydelse för hur livschanser formas och utvecklas.

NOTERA att denna annons inte avser den statsvenskapliga institutionens årliga utlysning av doktorandtjänster. Den årliga utlysningen (som också omfattar fakultetsfinansierade doktorandtjänster utan koppling till specifika forskningsprojekt) kommer att annonseras i december 2022.

Till ansökan

Senast uppdaterad: 2022-10-24