Avbruten tillsättning av lektorat

2023-02-06

Tillsättningen av det universitetslektorat i statskunskap som utlystes i juni 2022 (UFV-PA 2022/1745) har tyvärr avbrutits.

Skälen är främst ekonomiska. Statsvetenskapliga institutionen beklagar att de som sökt därigenom lagt ned tid i onödan. Vi hoppas att vi framöver kan återkomma med mer positiva besked om nya utlysningar.  

Senast uppdaterad: 2023-09-27