Svensk feministisk utrikespolitik fick genomslag

2023-08-31

Jämställdhetsarbetet inom handels-, bistånds- och säkerhetspolitik ökade under Sveriges tid med feministisk utrikespolitik, trots lös styrning. Det visar en rapport som Elin Bjarnegård tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet skrivit på uppdrag av Expertgruppen för biståndsanalys. 

I oktober 2014 lanserade Sverige, som första land i världen, en feministisk utrikespolitik. All utrikespolitik skulle genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv för att stärka det internationella jämställdhetsarbetet. I Sverige slopades dock begreppet feministisk utrikespolitik vid regeringsskiftet år 2022.

Läs hela artikeln på Göteborgs universitets hemsida

Senast uppdaterad: 2023-09-27