Statsvetenskapliga föreningens uppsatspris till Emma Erstad

2023-09-26

Statsvetenskapliga föreningens uppsatspris går i år till Emma Erstad för hennes uppsats "A Game of Deception: Exploring Sportswashing’s Effect on Supporters’ Attitudes through an Elite Soccer-Club Purchase"

Priskommiténs motivering lyder som följer:

Emma Erstads uppsats utforskar om och hur en stats uppköp av en elitfotbollsklubb påverkar fotbollssupportrarnas uppfattningar om den köpande statens särdrag och värderingar. Studien använder sig av geografiskt disaggregerad enkätdata för att pröva hur köpen av Manchester City och Paris Saint Germain påverkat attityder till auktoritärt politiskt ledarskap och demokratiska principer bland de som bor i just de områden där klubbarna är baserade. Uppsatsens frågeställning är nydanande och riktar fokus mot den viktiga frågan om hur auktoritära värderingar sprids och vinner acceptans i samhället. Erstad utformar skickligt en difference-in-difference-analys som gör det möjligt att pröva uppsatsens hypoteser på ett övertygande sätt. Hennes diskussion av resultaten är transparent och nyanserad, och visar på en utmärkt förståelse både av metodologiska begränsningar och möjliga vägar att komma förbi dem i framtida forskning. Priskommittén är mycket imponerad av Erstads uppsats och hoppas att den kommer att inspirera framtida studenter i statskunskap.

Priset kommer att delas ut i samband med att 2023 års Johan Skyttepristagare, Martha Finnemore och Alexander Wendt, håller sina prisvinnarföreläsningar (digitalt) I Brusewitzsalen den 29 september kl.15.15 till ca 17.15.

I priskommittén: Emma Elversson, Robin Rönneke Belfrage och Moa Mårtensson.


Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala

Senast uppdaterad: 2023-09-27