Olle Folke och Paula Blomqvist håller installationsföreläsningar 15 november

2023-11-10

Olle Folke och Paula Blomqvist medverkar när samhällsvetenskapliga fakultetens nya professorer håller sina installationsföreläsningar 15 november.

Olle Folke: Att korrigera vanföreställningar med data.

Paula Blomqvist: Valfrihet i välfärden. Politiska val och dilemma

  • Datum: 15 november, kl. 09.15
  • Plats: Universitetshuset, sal IV Biskopsgatan 3, Uppsala

Läs mer om Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar här.

Senast uppdaterad: 2023-09-27