Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg nya professorer

2024-02-01

Den 31 januari beslutades det vid rektorssamanträde att Elin Bjarnegård och Pär Zetterberg utses till professorer vid statsvetenskapliga institutionen. 

Elin Bjarnegård är docent i statskunskap och universitetslektor inom utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Hon är också affilierad till institutionen för freds- och konfliktforskning. Elins forsknings- och undervisningsintressen är främst inom jämförande politik med ett särskilt fokus på genusfrågor.

Läs mer om Elin Bjarnegård här

Pär Zetterberg är docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Uppsala Universitet. Han forskar och undervisar främst inom jämförande politik och anlägger ofta ett genusperspektiv på frågor som rör politisk representation, politiska partier, kandidatnominering, kvotering, politiskt deltagande, autokratisering och politiskt våld m.m. Hans forskning återfinns i tidskrifter så som American Political Science Review, American Journal of Political Science och Journal of Politics.

Läs mer om Pär Zetterberg här

Senast uppdaterad: 2023-09-27