Shirin Ahlbäck Öberg ny ledamot i Tillitsdelegationen

2019-04-01

Regeringen har beslutat att utse Shirin Ahlbäck Öberg, docent vid statsvetenskapliga institutionen, till ny ledamot i Tillitsdelegationen. 

Shirin Ahlbäck-Öberg

- Shirin Ahlbäck Öberg kommer med sitt breda forskningsfält som inkluderar både professionernas ställning och styrnings- och ledningsfrågor i offentlig sektor att bli en tillgång för delegationen när uppdraget nu vidgas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Läs mer på regeringskansliets hemsida

Läs mer om Shirin Ahlbäck Öberg här


Regeringen beslutade den 16 juni 2016 att inrätta en delegation
med uppdrag att inom ramen för befintliga regelverk vidareutveckla
en tillitsfull styrning av kommunal och statlig verksamhet
(dir. 2016:51). 

Läs mer om Tillitsdelegationen här