Öppna föreläsningar med Margaret Levi, vinnare av det Skytteanska priset 2019

2019-09-20

Den 28 september kommer Margaret Levi att tilldelas det Skytteanska priset under festliga former. Ceremonin inleds traditionsenligt med att pristagaren lägger en krans vid Johan Skyttes grav i Uppsala domkyrka. Under sin vistelse i Uppsala kommer Margaret Levi att ge två öppna föreläsningar.

Margaret Levi, illustration: Anna Ileby

Expanded Communities of Fate
27 September kl 13.15 i  Brusewitzsalen,
Östra Ågatan 19.

Margaret Levi kommer kommer att tala i 45 minuter följt av en 30 minuters öppen diskussion. Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten men platserna är begränsade så var på plats i god tid.

People and Governance
28 September kl 17.30 i Universitetsaulan sal X, Biskopsgatan 3

Den traditionella prisföreläsningen är 30 minuter lång och ger inte utrymme för frågor. Föreläsningen är gratis och öppen för allmänheten men platserna är begränsade så var på plats i god tid.

Margaret Levi

Professor Margaret Levi, verksam vid Stanford University och University of Washington, blir den 25:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Hon får priset för att med ”en förening av teoretiskt skarpsinne och historisk kunskap skapat förståelse för varför medborgarna accepterar statlig tvångsmakt.”

Margaret Levi leder Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences (CASBS) vid Stanford University och är professor i statskunskap vid samma universitet. Hon är även Jere L. Bacharach Professor emerita i internationella studier vid University of Washington.

Levi har i sina verk ofta återkommit till tvångsmaktens legitimitet, vad som kännetecknar den och varifrån den kommer. Ofta i statens skepnad men också andra kollektiv, främst fackföreningar. Utan vad hon kallar ett pseudo-frivilligt samtycke till att låta sig styras, betala skatt, och lyda lagar som vi inte alltid personligen respekterar eller varit med om att stifta, är staten visserligen möjlig men som erfarenheterna från många diktaturer visar blir priset för de styrande högt. I värsta fall måste människor stängas in bakom murar, övervakas, mutas med bröd och skådespel – och de styrande sitter ändå aldrig säkert. Revolten lurar ständigt bakom hörnet. Det är mycket enklare med det samtycke, som Levi visar uppkommer ur en kombination av att statens politik uppfattas som rättvis, procedurerna för beslut inkluderande, och att andra inte åker snålskjuts utan också gör rätt för sig.

Det Skytteanska priset i statskunskap

1622 inrättade dåvarande universitetskanslern Johan Skytte den Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet. Idag är det troligen världens äldsta fortfarande aktiva professur i statsvetenskap. De gårdar som var en del av den ursprungliga donationen finansierar fortfarande både forskning och det Skytteanska priset. Priset och en prissumma på 500 000 kronor delas ut av Skytteanska stiftelsen vid Uppsala universitet till den som gjort det ”mest värdefulla bidraget till statskunskapen”. I år delas priset ut för 25:e gången. 

"Därför vill vi att staten ska tvinga oss att lyda" Li Bennich-Björkman, Skytteansk professor i väl­talighet och statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande i priskommittén, skriver om pristagaren Margaret Levi i Svenska Dagbladet 2019-03-28

Läs mer om det skytteanska priset i statskunskap