Universitetet tilldelar Fil.dr Malin Holm Hartmanns stipendium

2019-12-16

Malin Holm får stipendiet för sin avhandling The Rise of Online Counterpublics? The Limits of Inclusion in a Digital Age och för att kunna arbeta vidare inom, i vid mening, det mediapolitiska fältet.

Malin Holm

Motiveringen tar fasta på att avhandlingen är genom sin bredd ett gott exempel på såväl analytisk skärpa och stringens som metodologisk kreativitet. Den spänner över traditionell press till digitala medier (twitter och bloggar) och kopplar samman dessa offentliga rum med frågor om makt, maktlöshet och samhälleliga mekanismer av reproduktion och ojämlikhet. Väsentliga frågor om tillgång till utrymme i media och svårigheterna att skapa inkluderande plattformar ställs kontinuerligt genom avhandlingens studier.

Stipendiet delas ut vart tredje år och uppgår till 100 000 kronor.

Läs mer om Malin Holm här

Ladda ner Malin Holms avhandling från DiVA