Välkommen till bokseminarium om EU och teknologiskiftet

2020-01-20

I samband med lanseringen av den senaste boken i serien Europaperspektiv, EU och teknologiskiftet, bjuder universitetens nätverk för Europaforskning in till bokseminarium. 

Under seminariet samtalar bokens författare om EU:s roll för en rad centrala frågor såsom: 

  • Vilka möjligheter har EU att ta sig an klimatutmaningen genom att stimulera teknikskiften inom energisektorn?
  • Vad innebär det för konkurrensen på EU:s inre marknad att plattformsföretag såsom Amazon, Apple och Google har en allt starkare ställning i den digitala ekonomin?
  • Vilka demokratiska för- och nackdelar finns det med internetbaserade deltagandeprocesser, som det europeiska medborgarinitiativet?
  • Hur kan EU och medlemsländerna att avvärja det hot som cyberkrigsföringen utgör?
  • Vilka etiska krav kan ställas på företagens användning av AI?
  • Vad blir effekterna av teknologiskiftet på den europeiska arbetsmarknaden?

Som gästtalare medverkar Anders Ygeman (Energi- och digitaliseringsminister).

Seminariet avslutas med en paneldiskussion med Samuel Engblom (Samhällspolitisk chef, TCO), Daniel Forslund (Innovationslandstingsråd Liberalerna och ordförande för SKR:s Beredning för digitalisering), Jessika Roswall (riksdagsledamot, Moderaterna) och Jon Simonsson (Ordförande i Kommittén för teknologisk innovation och etik). 

Moderator: Cecilia Garme
När: 5 februari 2020, kl. 13.00–17.00                     
Var: Norra Latin, Stockholm

Anmäl dig till seminariet här

eller klistra in denna länk i webbläsaren: http://doit.medfarm.uu.se/kurt15452

Seminariet är på svenska och öppet för alla att anmäla sig till. Varje deltagare får ett exemplar av boken.

Se fullständigt program här.

Kontakt: snes@statsvet.uu.se


Besök gärna Svenska nätverket för Europaforskning i Statskunskap (SNES) hemsida för att ta del av tidigare årsböcker: www.europaperspektiv.se