Bokrelease: Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions

2020-01-21

Redaktörerna Gina Gustavsson and David Miller presenterar Liberal Nationalism and Its Critics: Normative and Empirical Questions, följt av kommentarer från författarna och möjlighet för publiken att ställa frågor.

Tisdagen den 4 februari 17.15–18.30 i Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19

År 2019 var året då begreppet ”liberal nationalism” fick fäste i den svenska mediedebatten. Flera debattörer och forskare pekar nu ut den liberala nationalismen som vägen framåt i ett alltmer polariserat samhällsklimat (se t.ex. Gustavsson, DN 6/6 och Kvartal 15/9; Sonesson, Axess nr 3; Wennström, SvD 29/1; Östbring, Kvartal 9/8).

I efterdyningarna av Brexit och Trump bestämde sig statsvetaren Gina Gustavsson och politisk-teoretikern David Miller för att sammanföra världsledande forskare från såväl politisk teori, som t.ex. Will Kymlicka, som psykologi, sociologi och statskunskap för att ge svar på lika brännande som kontroversiella frågor såsom:

  • Men vad menas egentligen med en liberal eller demokratisk nationalism? Är det inte lika motsägelsefullt som att tala om en ”vänlig rottweiler”? Står inte det liberala ”l:et” i motsats till det nationalistiska ”n:et” på den beryktade GAL/TAN-skalan?
  • Hur stark är den nationella identiteten i dagens globaliserade värld?
  • Har den verkligen de positiva konsekvenser för demokratin och välfärden som liberala nationalister gör gällande?
  • Hur lätt är den nationella identiteten för invandrare att omfamna?

Resultatet blev en antologi som i dagarna getts ut av Oxford University Press. Under den här bokreleasen ger Gustavsson och Miller en överblick över bokens huvudpoänger. Flera av författarna erbjuder sedan blixtbelysningar av den nationella identitetens psykologi med insikter från sina respektive kapitel. Resultaten de berättar om baseras på psykologiska experimentstudier och attitydundersökningar från bland annat USA, Kanada och Danmark.

Medverkande:

Gina Gustavsson, docent i statskunskap vid Uppsala universitet, redaktör för boken

David Miller, professor i politisk teori vid Oxford, redaktör för boken

Keith Banting, professor i statskunskap, Queen’s University, Canada

Karen Breidahl, forskare i statskunskap med fokus på välfärdsstaten, Ålborgs universitet, Danmark

Frank Gonzalez, forskare i politisk psykologi, University of Arizona, USA

Elizabeth Theiss-Morse, professor i statskunskap och expert på nationell identitet i USA, University of Nebraska-Lincoln, USA

Matthew Wright, forskare i statskunskap, University of British Columbia, Canada

Bokreleasen hålls på Engelska.

Efter presentation av boken och frågor från publiken bjuds det på vin och middagsbuffé i
statsvetenskapliga institutionens lunchrum. För anmälan till buffén, vänligen kontakta
william.fröberg@statsvet.uu.se  senast fredagen 31 januari.


Arrangörer: Statsvetenskapliga institutionen och Uppsala Forum för Demokrati, Fred och Rättvisa, båda vid Uppsala universitet, i samarbete med Utrikespolitiska föreningen.