Sverker Gustavsson mottagare av den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2020-03-12

Professor emeritus Sverker Gustavsson belönas för att mångårigt och outtröttligt utgjort en stark, tydlig och vetenskapligt förankrad röst för Uppsala universitet i intern diskussion, i offentlig debatt och i akademiskt skriftställarskap om universitetets styrning, högskolepolitiken i allmänhet och akademins viktiga roll i samhället och för demokratin. 

Sverker Gustavsson

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet. 

Gustaf Adolfsmedaljerna delas ut vid den årliga medaljutdelningen i maj. 

Läs pressmeddelande om universitetets nya hedersmedlem och medaljörer