Peter J. Katzenstein får Skytteanska priset 2020

2020-04-14

Peter J. Katzenstein vid Cornell University, USA, blir den 26:e mottagaren av det Skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för ”sina bidrag till förståelsen av hur historia, kultur och normer formar såväl ekonomier som säkerhetspolitik, nationellt och globalt”.

Peter J. Katzenstein. Illustration: Anna Ileby

Katzenstein, som är född i Hamburg, har gjort banbrytande insatser inom forskningen om det internationella systemet och internationella relationer där han visat hur nationell kultur och historia formar länders perspektiv på säkerhet och hur man förhåller sig till andra länder. Han grundlade genom arbeten redan på 1980-talet området politisk ekonomi, där relationer mellan staten, marknaden och parterna på arbetsmarknaden är centrala.

Peter Katzenstein har empiriskt specialiserat sig på Europa, särskilt Tyskland, Asien, särskilt Japan och USA. Nationell särart, snarare än ökad likhet, är något Katzenstein hävdar ständigt återskapas, också i en globaliserad och digitaliserad värld.

Priset delas ut vid en ceremoni i Uppsala den 3 oktober 2020.

"Så sätter historien sin prägel på dagens politik". Li Bennich-Björkman skriver om pristagaren Peter J. Katzenstein Under strecket i Svenska Dagbladet den 8 april 2020.