Joakim Palme - ny dekan

2020-04-24

Joakim Palme, professor vid statsvetenskapliga institutionen, har blivit vald till dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten beslutade den 23 april att, i enlighet med valberedningens förslag, föreslå vicerektor att förordna professor Joakim Palme till dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten för perioden  2020-07-01 till 2023-06-23.

Vi gratulerar Joakim!

Joakim Palme

Läs mer om Joakim Palme