Jenny Jansson får Kjersti Bosdotter-priset

2020-06-09

Vi gratulerar  Jenny Jansson, som får Kjersti Bosdotter-priset 2019! Priset instiftades 2010 för att tacka Kjersti Bosdotter, kulturombudsman vid IF Metall, för hennes mångåriga engagemang för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. 

Statsvetaren Jenny Jansson
Jenny Jansson är årets Kjersti Bosdotter-pristagare. Foto: Tove Hellkvist

Statsvetaren Jenny Jansson får Kjersti Bosdotter-priset 2019 för artikeln Vad studerade arbetare i Sverige och Storbritannien? i tidskriften Arbetarhistoria nr 172 (2019:4). 

Juryns motivering:

 ”Arbetarbildning, folkbildning, objektivitet, ideologisk och organisatorisk skolning – det är begrepp som är viktiga och flitigt förekommande för den som sysslar med 1900-talets bildningsarbete. Statsvetaren i Uppsala Jenny Jansson gör i artikeln ”Vad studerade arbetare i Sverige och Storbritannien” en jämförelse mellan såväl form som innehåll i de båda ländernas bildningstradition under 1920- och 30-talen. Hon visar på skillnaden mellan den akademiskt påverkade studieverksamheten i Storbritannien och den svenska traditionen som hade stora inslag av organisatoriska och andra kunskaper som behövdes för att kunna medverka i folkhemsbyggandet.

Diskussionen om utbildning och bildning är lika angelägen i vår tid. Jenny Jansson har lagt en viktig grund till insikten om den tidiga arbetarrörelsens ambitioner på detta område – för detta tilldelas hon 2019 års Kjersti Bosdotter-pris i Arbetarhistoria.”

Läs mer på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek