Markus Sjölén Gustafsson vinnare i riksdagens uppsatstävling

2021-12-06

Markus Sjölén Gustafsson, student vid statsvetenskapliga instititionen, är en av årets två vinnare av riksdagens pris för bästa uppsats. 

Uppsatserna bedöms av en priskommitté med bland annat talmannen och de vice talmännen och vinnarna utses sedan av riksdagsdirektören. Markus får priset för sin uppsats "Fully Acceptable": Policies on Homosexuality in the Swedish Parliament between 1933-2010. 

Ur priskommitténs motivering:

Uppsatsen är välskriven och innehåller en imponerande systematisk ge­nomgång av ett stort empiriskt material. Uppsatsen är väl förankrad i tidigare forsk­ning såväl när det gäller det teoretiska som det analytiska ramverket. Forfattaren upp­visar en god metodmedvetenhet och levererar en utförlig och skarp analys. Uppsatsen bidrar med ny kunskap om riksdagens och enskilda riksdagsledamöters roll i utveckl­ingen av ett politikområde. 

Lär mer om riksdagens uppsatstävling här

Senast uppdaterad: 2021-11-18