Suruchi Thapar Björkert får "Teaching Sabbatical"

2021-12-17

Suruchi Thapar Björkert har beviljats STINTs (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) Teaching Sabbatical.

Suruchi Thapar Björkert kommer att vara Teaching Sabbatical-stipendiat vid Amherst College, USA under höstterminen 2022. 

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

Läs mer om Suruchi Thapar Björkert 

Läs mer om STINTs program Teaching Sabbatical

Senast uppdaterad: 2021-11-18