400 år av statsvetenskap i Uppsala

Statsvetenskapliga institutionen har sina lokaler på Gamla Torget 6 och i den historiska byggnaden Skytteanum i Uppsala. Huvudentrén ligger på Östra Ågatan 19. Institutionen har ett hundratal anställda som på olika sätt möjliggör institutionens utbildning och forskning. 

Institutionsstyrelsen

Kommittén för lika villkor

Campus Gamla Torget

Kontakta oss

Skytteanum ett levande hus - se filmen

Lär dig mer om statsvetenskapliga institutionens historia i institutionens nya film. Filmen är tio minuter lång och textad på svenska och engelska.

Skytteanum – ett levande hus

En modern samhällsvetenskaplig institution med ett rikt historiskt arv

Johan Skytte litografi
Johan Skytte

När Sverige i början av 1600-talet höll på att bli en stormakt, behövde kungen goda rådgivare som kunde hävda våra intressen också på annat sätt än med vapenmakt. I detta syfte donerade riksrådet Johan Skytte en professur i vältalighet och statskunskap till Uppsala universitet. Det blev upprinnelsen till statsvetenskapliga institutionen, som alltjämt utbildar tjänstemän i regeringskansliet, myndigheter, kommuner och många andra institutioner.

Professuren är idag världens äldsta, alltjämt bevarade statsvetenskapliga professur. Till professuren är knuten ett pris, skytteanska priset, som årligen delas ut till den vi uppfattar som världens främste statsvetare. I början av varje hösttermin finns hen här hos oss, som föredöme och inspiration – eller kanske utmaning, eftersom varje ung statsvetare har som mål att störta gudarna och då duger bara de bästa att mäta sina krafter mot. Läs mer om det skytteanska priset här.

Den goda styrelsen, som statsvetarna förväntas bidra till, har betytt olika saker genom århundradena. Numera handlar det mest om demokrati, om dess teori och praktik, om dess genomförande, upprätthållande och problem. Förtroende, välfärd, jämställdhet, kulturskillnader, EU och globalisering är andra nyckelord i vår forskning.

Senast uppdaterad: 2023-10-23