Lina Erikson disputerar 20 maj

2017-04-27

Lina Erikson disputerar den 20 maj i sal 3576, Östra Ågatan 19 med avhandlingen "Natural Disasters and National Election

Opponent är Professor Åsa von Schoultz, Avd. för Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet, övriga ledamöter är Mikael Elinder, nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Anders Westholm, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Public Defences

Last modified: 2023-11-23