Helena Hermansson disputerar 8 juni

2017-05-10

Helena Hermansson disputerar 8 juni i Brusewitzsalen kl. 13:15 med avhandlingen "Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey".

Opponent är Professor Annica Sandström, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Luleå Tekniska universitet, övriga ledamöter i nämnden är professor PerOla Öberg, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, professor Inga Brandell, Samhällsvetenskapliga institutionen, Södertörns högskola och professor Alexandra Waluszewski, Ekonomisk historiska institutionen, Uppsala universitet.

Public Defences

Last modified: 2023-11-23