Frederike Albrecht disputerar 9 juni

2017-05-22

Frederike disputerar den 9 juni i Brusewitzsalen kl. 13.15

Opponent är  Susanne Wallman-Lundåsen Mittuniversitetet, övriga ledamöter är Torsten Svensson, Uppsala universitet, Marcia Grimes, Göteborgs universitet och Josef Pallas, Uppsala universitet.

Public Defences

Last modified: 2023-11-23