Forskare på film

  • "Positiv och negativ frihet" Gina Gustavsson om vad som är skillnaden i en intervju från oktober 2023

  • "Skytteanum ett levande hus". En film producerad av Uppsala universitet 2023.

  • "Varieties of Peace" interviews with peace researchers for the VOP network 2022

  • Skytteanska priset 2020/2021: Peter J. Katzenstein, David D. Laitin, Margaret Levi, Leif Lewin, Li Bennich Björkman

  • "Ett samhälle i kris - vad gör vi nu?" Med Joakim Palme, statsvetenskapliga institutionen. Spelades in 6 april 2020.

  • Gina Gustavsson om sin bok "Liberal Nationalism and Its Critic", Institutet för Framtidsstudier, 5 februari 2020.

Statsvetenskapliga föreningen

Sedan 1919 har Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala givit stadens statsvetare och övriga intresserade möjlighet att odla sitt intresse för politik under gemensamma former.

Statsvetenskapliga föreningen är en politiskt obunden organisation som verkar för att främja intresset för och studiet av statsvetenskap i vidaste mening. Föreningen arrangerar möten mellan forskare, politiker, samhällsdebattörer och studenter, främst i form av seminarier men även via mer informella aktiviteter.

Statsvetenskapliga föreningen bedriver också förlagsverksamhet. Detta innebär att föreningen redigerar och publicerar en del av de avhandlingar som produceras vid Statsvetenskapliga institutionen.

Statsvetenskapliga föreningen

Nätverk

 SNES logotyp

Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) är ett universitetsbaserat forskningsnätverk som arbetar för att sprida kunskap om europeiska frågor till forskare och allmänheten.


Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap


Europaperspektiv logotyp

De svenska universitetens institutioner för ekonomi, juridik och statskunskap ingår sedan 1998 i tre nätverk för Europaforskning. De tre nätverken samarbetar varje år kring en årsbok för Europaforskning, Europaperspektiv. Böckerna kan beställas i tryckt form från Santérus Förlag. Ett år efter tryck görs varje årsbok tillgänglig att ladda ned utan kostnad.


Årsboken för Europaforskning: Europaperspektiv

Senast uppdaterad: 2023-11-16