Forskaren Sten Widmalm framför text som säger "Därför demokrati"

Samverkan med olika aktörer i samhället

Statsvetenskapliga institutionens forskare och lärare anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.

Affilierade

Forskare på film

Samverkan för god forskningsmiljö

En flygande uggla från omslaget till boken "Det hotade universitetet"

Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) vid statsvetenskapliga institutionen arbetar aktivt för att:

  • mobilisera forskare och lärare att aktivt engagera sig i frågor som berör forskningens och undervisningens villkor
  • värna om de forsknings- och undervisningsformer som tar tillvara forskarnas och lärarnas kompetens och som bäst gagnar studenternas utveckling
  • försvara de fria universitetens unika ställning i samhället genom att delta i den fria opinionsbildningen.

Läs mer på GFM:s hemsida

Senast uppdaterad: 2021-09-13