Samverkan med olika aktörer i samhället

Statsvetenskapliga institutionens forskare och lärare anlitas ofta som experter i olika sammanhang och samverkar flitigt med företag, myndigheter och organisationer i vår omvärld.

Affilierade

Forskare på film