Forskare på film

Samverkan för god forskningsmiljö

Samverkansgruppen för god forskningsmiljö (GFM) vid statsvetenskapliga institutionen arbetar aktivt för att:

  • mobilisera forskare och lärare att aktivt engagera sig i frågor som berör forskningens och undervisningens villkor
  • värna om de forsknings- och undervisningsformer som tar tillvara forskarnas och lärarnas kompetens och som bäst gagnar studenternas utveckling
  • försvara de fria universitetens unika ställning i samhället genom att delta i den fria opinionsbildningen.

Läs mer på GFM:s hemsida

En flygande uggla från omslaget till boken "Det hotade universitetet"
Senast uppdaterad: 2022-10-29