Statsvetenskapliga institutionens i Almedalen 2018

KLASS & POLITIK

Under de senaste decennierna har den ekonomiska ojämlikheten ökat inom de flesta av världens länder. I Sverige har detta skett i ovanligt snabb takt. Vad är det som har hänt, vilka är orsakerna och hur påverkar detta samhället, politiken och demokratin? 

Joakim Palme och Li Bennich-Björkman samtalar om den nya ojämlikheten i det första av statsvetenskapliga institutionens tre seminarier i Almedalen

GENUS & POLITIK

Kvinnor slår fortfarande i ”glastaket” i svensk politik, och en befordran till ett politiskt toppjobb ökar dramatisk sannolikheten för skilsmässa bland kvinnor, men inte bland män. 

Johanna Rickne och Pär Zetterberg samtalar hur diskriminering och outtalade könsnormer står i vägen för jämställdhet i politiken i det andra av statsvetenskapliga institutionens tre seminarier i Almedalen.

GENER & POLITIK

Forskningen visar att egenskaper som politiskt intresse och deltagande, vilket parti man tycker bäst om och röstar på är delvis genetiskt betingade. 

Sven Oskarson och Paula Blomqvist samtalar om hur man forskar om gener och politik, vad den här typen av forskning kan bidra med och hur resultaten påverkar vår syn på politiken.