GFM

Samverkansgruppen för en god forskningsmiljö har gett ut en redigerad volym om hur modern högskolepolitik sammantaget håller på att utarma det som är själva grunden för den akademiska verksamheten, en utveckling som på sikt alltså hotar universitetet som idé. Hur kunde det bli så och vad gör vi åt det?

Det hotade universitetet

God Forskningsmiljö (GFM)

De svenska universiteten förändras i rask takt. Då gäller det att nya forskningsstrategier, styrmodeller för den egna organisationen, och nya undervisningsformer, utformas av dem som kan mest om dessa frågor: forskarna och lärarna själva. ”Samverkansgruppen för god forskningsmiljö” vid Statsvetenskapliga institutionen bildades för att aktivt bidra till en god utveckling genom att:

  • mobilisera forskare och lärare att aktivt engagera sig i frågor som berör forskningens och undervisningens villkor
  • värna om de forsknings- och undervisningsformer som tar tillvara forskarnas och lärarnas kompetens och som bäst gagnar studenternas utveckling
  • försvara de fria universitetens unika ställning i samhället genom att delta i den fria opinionsbildningen, bl.a. genom aktivt deltagande i debatter och offentliga samtal   

Utgångspunkten för denna verksamhet är att universiteten främst ska verka för att utveckla kritiskt tänkande i kreativa miljöer.

... med andra ord: en god forskningsmiljö.

På denna webbplats hittar du information om planerade seminarier, artiklar och böcker som berör dessa frågor, och länkar och kontaktuppgifter till individer och viktiga nätverk.

Välkommen att medverka i arbetet för en god forskningsmiljö!