Inlägg av medlemmar i GFM-gruppen:

”Regeringsförslaget att begränsa fri forskning strider mot lagen” av Göran Arnqvist, Shirin Ahlbäck Öberg och Ulf Danielsson på DN debatt, 2017-02-17. Efter repliker från ministerns för högre utbildning, Helene Hellmark Knutsson, "Samverkan avgörande för Sverige som kunskapsnation” 2017-02-24 och VD:n för Teknikföretagen, Klas Wåhlberg, ”Vill akademin att företagen flyttar ut sin forskning?” 2017-02-20, Slutreplik ”De förstår inte den fria forskningens roll”, 2017-03-01.

"Svenskt näringsliv bör ta avstånd från rapporten" av Shirin Ahlbäck Öberg, Gustaf Arrhenius, Li Bennich-Björkman och Ulf Danielsson, replik på Näringslivets forskningsberednings DN-debattartikel, 2016-09-20.

"När lojalitet är det största sveket" av Li Bennich-Björkman, Svenska Dagbladet Kultur, 2016-09-11.

"Hot mot universitet och näringsliv" av Sten Widmalm, debattinlägg i Tidskriften Respons, nr 6, 2016.

"Högskolepolitiken saknar stöd i forskningen" av Shirin Ahlbäck Öberg, inlägg i tidskriften Respons, nr 4, 2016.

"Regeringen har skapat en studie i brutalitet" av Li Bennich-Björkman, debattartikel i Hufvudstadsbladet, 2016-05-21.

"Okunnigt ”forskningspolitiskt komplex” hotar våra lärosäten" av Li Bennich-Björkman och Shirin Ahlbäck Öberg, debattartikel i Universitetsläraren, 2016-03-21.

"Modern ledningskultur förödande för universitet" av Shirin Ahlbäck Öberg och Ulf Danielsson, SvD debatt, 2016-02-29. Replik från Kåre Bremer (särskild utredare för ledningsfunktioner i högskolan SOU 2015:92), och sedan Ahlbäck Öbergs och Danielssons slutreplik.

"Reflektion kring Macchiarini-fallet", av Shirin Ahlbäck Öberg, Professionsförbundets webbsida, 2016-02-21

"Ett hot mot forskningen", Upsala Nya Tidning, 2016-02-05

"Debatt: Låt kollegerna utse rektor”, Dagens Industri, 2016-02-02

"Akademikerförakt, härskarteknik och insinuationer", Upsala Nya Tidning, 2015-12-03

"Dags för Lemne att lämna", Upsala Nya Tidning, 2015-03-13

"Så låtsas man demokrati", Upsala Nya Tidning, 2014-10-30 samt replik och slutreplik.

”Konstitution kan förebygga kris” i Upsala Nya Tidning, 2014-03-17

“Akademi utan krisplan” i Upsala Nya Tidning, 2014-03-06

"Mina tankar om ökad självständighet för Sveriges lärosäten" - presentation av Shirin Ahlbäck Öberg på SUHFs hearing på temat "Ökad självständighet för lärosätena" 2014-04-24

"Högskolans nya styrning hotar kreativitet och kritik", DN-debatt, 2014-01-29

"Frihet är lätt att kasta bort - men svår att få tillbaka", Respons, nr 5, 2013

"Staten som koloni", Upsala Nya Tidning, 2013-10-26

"Om universitetet blir aktiebolag", Uppsala Nya Tidning, 2013-10-06

"Okritiskt hyllande av MOOC", Axess Magasin, nr 7 2013

"MOOCs studenter bildar B-laget", Upsala Nya Tidning, 2013-06-17

"Vi hade väntat oss att ministern skulle svara", SvD, 2013-06-03

"Minister körde över universitets frihet", Svenska Dagbladet, 2013-05-29

”Vi är inte överens om en toppstyrd skola”, Gefle Dagblad, 2013-03-22.

"En högskoleledning i fritt fall", Gefle Dagblad, 2013-03-09

"Skillnad på ideal och praktik", Gbg universitets medarbetarportal, VT 2013

"Självständighet blev toppstyrning", Upsala Nya Tidning, 2013-01-03

"Professionalism nedvärderas i den marknadsstyrda staten", DN-debatt, 2012-10-26

"Universitetet saknar transparens", Upsala Nya Tidning, 2012-06-09

"Bordlägg ny fördelning av resurser", Upsala Nya Tidning, 2012-04-19

"Hotet mot det breda universitetet", Upsala Nya Tidning, 2012-04-15

"Kontrollerna gör arbetet ineffektivare", Upsala Nya Tidning, 2011-12-13

"Styrsystem utan styrsel", Upsala Nya Tidning, 2011-11-27