Inlägg i Gfm-relaterade frågor

"Hur ska universiteten styras?" av Ylva Hasselberg och Gunnar Olofsson, debattinlägg i Universitetsläraren 2018-09-26.

”Professor: Håll staten borta från universitetsstyrelser” av Lars Engwall, debattinlägg i SvD 2018-05-21.

Intervju av Shirin Ahlbäck Öberg i den danska tidskriften FORSKERforum "Styringskæder gør forskere til embedsmænd - Med ministerudpegning indføres der ’linjestyring’ fra minister til institutledere – og hermed kan uni’er styres fra top til bund af ministter og embedsmænd, konstaterer svensk forvaltningsforsker", december 2016. 


Debatt om rektorsvalet vid Uppsala universitet

Efter att Näringslivets forskningsberedning - finansierad av Svenskt Näringsliv - publicerade en DN-debattartikel på temat "Minska de anställdas inflytande över rektorstillsättningar" (2016-09-17) har 17 lärare från åtta fakulteter, samtliga studentkårer, samtliga doktorandråd och doktorandnämnden samt sex f.d. rektorer och prorektorer vid Uppsala universitet gjort inlägg på UNTs debattsida enligt nedanstående:

Låt kollegiet välja! - UNT 2016-09-26.

Universitet är inga aktiebolag - UNT 2016-10-03 

Den främste av jämlikar - UNT 2016-10-10

Oron är minst sagt befogad - UNT 2016-10-15.

På UNTs ledarsida har också en text publicerats med rubriken "När svarar Lemne? Och vad?" - unt.se 2016-10-10

UNT har också publicerat följande artikel "Lemne anklagas för kuppförsök" - UNT 2016-10-13.

Ytterligare några debattinlägg i UNT, den ena av tre professor vid Uppsala universitet däribland Alexandra Waluszewski "One day, sir, you may tax it", 2016-10-24, och den andra av professor Göran Arnqvist "Triumpfiera inte den fria forskningen", 2016-10-31.

Maria Schottenius har på DNs kultursida lämnat följande analys i frågan: "Svenskt Näringsliv vill vända upp och ned på Uppsala universitet", 2016-10-09.

Debattinlägg av Ylva Hasselberg på DN Kultur "Direktörerna vill åt universitetens fulla kassakistor", 2016-10-21.

DN följer upp med "Ilska på universitet inför valet av ny rektor", 2016-10-26.

Inlägg i Svenska Dagbladet av professor Uno Eriksson "Professor: Universitet skall vara fria att utse sina ledare", 2016-10-28.

Utöver detta tillkommer inlägg i tidningar som Expressen, Fokus och Dagens Industri, vilket listas nedan:

Karin Pihl, Expressen, "Skona akademin från näringslivet", 2016-10-13.

Karin Olsson, Expressen Kultur, "Varning för bunkern Svenskt Näringsliv", 2016-10-23.

Anders Jonsson, Fokus, "Universitetens fiende nummer ett?", 2016-10-14.

Dagens Industri (ledare), "Lotta Engzell-Larsson: Universitet ska inte styras som företag", 2016-10-14.

Dagens Industri, "Krav på Lemnes avgång", 2016-10-24.

Dagens Industri, "Lemne-bråk oroar ministern", 2016-10-26.

Dagens Industri, "Carola Lemnes förslag till papperskorgen", 2016-10-27.

Slutligen, ovan har kritikerna givits plats - men hur försvarar sig Svensk Näringsliv respektive Näringslivets forskningsberedning mot kritiken? Nedan kan man ta del av en replik publicerad i DN (som avslutning på den inledande debattartikeln) och en annan replik i Expressen samt en webbpublicering på Svenskt Näringslivs hemsida, i övrigt återfinns inget mer.

Näringslivets forskningsberedning "Bra att akademiernas ledarskap börjar diskuteras", replik DN-debatt 2016-09-26 och replik genom Karin Markides i Expressen: "Nej, näringslivet vill inte styra forskningen", 2016-10-27.

Svenskt Näringslivs webb inlägg av Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation, "Djärv debatt behövs om universitetens styrning", 2016-10-19.


"Corporate Culture has no place in Academia", av Olof Hallonsten i Nature, årg. 538, 7, 6 oktober 2016.

"Från Humboldt till humbug", ledare i Svenska Dagbladet, 2016-08-10

Intervju av Christer Karlsson i den danska tidskriften FORSKERforum "Norsk rapport uden legitimation - Ministeriet købte norsk rapport om styringsformer i forskellige lande. Selv om kommissoriet var snævert, fik ministeriet ikke den ønskede konklusion", april 2017.

"För lite kollegialitet" av Lars Engwall på UNT-debatt, 2016-03-04

"Forskningsfusk med tragisk utfall", av Øyvind Østerud i Aftenposten, 2016-03-01

"Skandalen på KI och systemfelet i svensk forskningspolitik", av Ulf Danielsson på hans blogg, 2016-02-18 

"Leder jakten på spektakulära resultat och anslag till forskningsfusk?" Debatt Ylva Hasselberg och Lars Leijonborg, SR: P1-morgon, 2016-02-19

"Gör upp med genikulten", DNs huvudledare, 2016-02-19 (i ledaren refereras Elins Sundbergs uppsats som finns här

"Överprövningen av min granskning var ytlig och slarvig", DN debatt, 2016-02-18

"Risk för fler Macchiarini-katastrofer", DN debatt, 2016-02-18

"Leijonborgs reformer banade väg för katastrofen", DN debatt, 2016-02-18

"Kollegialitet - Hur angår det dig?", videoinspelat seminarium 4 juni 2014 vid Uppsala universitet. Föreläsningar av Henrik Björk, Elin Sundberg och Erik J Olsson samt avslutande paneldiskussion.

"Välfärden undermineras av vårt fokus på utvärderingar", DN-debatt, 2014-04-19

"Akademin är inte alls fri", Upsala Nya Tidning, 2014-01-25

"Sverker Sörlin: Studie i en huvudlös politik", DN-debatt, 2013-10-30

"Regeringsuppdraget som fick SLU listat av Academic Rights Watch"

"Vad händer om universitet och högskolor drivs i stiftelseform?", Upsala Nya Tidning, 2013-10-28

"När miljardärens mössa blev en doktorshatt", DN, 2013-10-24

"Remissvar: Högskolestiftelser – en ny handlingsform för ökad handlingsfrihet", Universitetsläraren 13/2015

"Kollegialitet utmanas av management", Universitetsläraren 15/2013

"Sämre universitet om privatisering blir av", Sydsvenskan, 2013-10-12

"Hotet mot demokratins grundvalar", OBS Kultur- och idédebatt i P1, 2013-10-11

"Nackdel för mångfalden", Ergo, 2013-10-09

"Stiftelser - självständighet eller chimär?", Ergo, 2013-10-08

"For Faculty Free Speech, the Tide Is Turning" , The Cronicle of Higher Education, 2013-09-30

"Högskolan, kvalitén och pengarna - Högskolans kvalitetsmätning kritiseras internationellt", Kaliber i P1, 2013-09-29

"Högskolan, kvalitén och pengarna - Gränsen mellan bonusmiljoner och nedläggning", Kaliber i P1, 2013-09-22

"Högskolan, kvalitén och pengarna - Högskolelärare släpper igenom sämre studenter", Kaliber i P1, 2013-09-15

"Utvärderingarna håller inte måttet", Svenska Dagbladet Brännpunkt, 2013-09-23

"Nyttomätning ger ängslig och kortsiktig forskning", DN-debatt, 2013-09-17

"Så styr vinsttänkande också inom högskolan”, DN, 2013-06-03

"Näringslivstänk intar även universitetet", Upsala Nya Tidning, 2013-05-24

"Hierarkiskt beslutsfattande", Sydsvenskan, 2013-02-22

"41 professorer går emot ledningen", Publikt, 2012-04-11

"Synpunkter på Linnéuniversitetets planerade omorganisation", skrivelse till universitetsstyrelsen vid Linnéuniversitetet, 2012-03-23